P o z v á n k a


V sobotu 9. prosince  při adventním odpoledni vystoupí

žáci Mateřské školy v Hrobčicích.

Záčátek v 16,00 hod.

v kostele v Mrzlicích.

Srdečně Vás zveme