V soíbotu 22. července proběhne 1. ročník


 SVATOJAKUBSKÉHO SETKÁNÍ.


Sejdeme se ve 14,00 hod. u kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.K tomu připravujeme následující program:

Vernisáž výstavy fotografa Zdeňka Šiplera ( úvodní slovo Josef Otradovec)

Vernisáž výstavy retropředmětů (připravili členové spolku)

Soutěže a atrakce pro děti

Jízda na koni

Občerstvení

Těšíme se na shledanou u Jakuba