Dne 4. března 2017 jsme zpřístupnili stálou výstavu fotografií,

která Vás provede rekonstrukcí

kostela sv. Jakuba Většího v Mrzlicích

v letech  2013 - 2014


Výstava je na kůru kostela v Mrzlicích.

Prohlídku lze sjednat na těchto telefoních číslech:

+420 725 520 737,  +420 725 212 885

Těšíme se na Vaší návštěvu !OSVĚTLENÍ KOSTELA


V roce 2017 se podařilo realizovat 1. etapu venkovního osvětlení kostela.

Práce ptoběhla podle plánu světoznámého světelného architekta

R e i n h a r d a    G e r m e r a,

podle jehož plánů se osvítila Braniborská brána v Berlíně.

Slavnostní rozsvícení proběhlo

24. září 20171. ročník Svatojakubského setkání proběhl  v nedělí 22. července 2018 v Mrzlicích. V kostele se konala vernisáž dvou výstav:

VÝSTAVA FOTOGRFIÍ ZDEŇKA SZIPLERA

VÝSTAVA RETROPŘEDMĚTŮ

Obě výstavy budou v kostele ke shlédnutí až do mšsíce října 2018. Prohlídku lze domluvit s manželi Volkovými

                                tel. +420725212885, nebo +420725520737


Před kostelem byly soutěže pro děti, pohoštění, opékání špekáčků a atraktivní možnost, svést se na koni.

Spolku na záchranu kostela sv. Jakuba Většího se podařilo zajistit  dotace pro rok 2019 následovně:

Českoněmecký fond budoucnosti 125 000 Kč

Ústecký kraj   125 000

Celkem 250 000 Kč

 

Získané finanční prostředky použijeme na rekondtrukci dřevěných prvků ve veži kostela

(schodiště, okna)