Dne 4. března 2017 jsme zpřístupnili stálou výstavu fotografií,

která Vás provede rekonstrukcí

kostela sv. Jakuba Většího v Mrzlicích

v letech  2013 - 2014


Výstava je na kůru kostela v Mrzlicích.

Prohlídku lze sjednat na těchto telefoních číslech:

+420 725 520 737,  +420 725 212 885

Těšíme se na Vaší návštěvu !OSVĚTLENÍ KOSTELA


V roce 2017 se podařilo realizovat 1. etapu venkovního osvětlení kostela.

Práce ptoběhla podle plánu světoznámého světelného architekta

R e i n h a r d a    G e r m e r a,

podle jehož plánů se osvítila Braniborská brána v Berlíně.

Slavnostní rozsvícení proběhlo

24. září 2017