·        
Dne 21.10.2015 přijal Krajský soud v Ústí nad Labem návrh na
zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku. Změna se týkala názvu, kdy
se z Občanského sdružení stává Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba.

S ohledem na existující legislativu (příjemcem dotací může být jenom vlastnít nemovitosti) jsme podali u biskupství Litoměřického žádost o převodu vlastnictví kostela na spolek.

Biskupství naší žádosti vyhovělo a darovací smlouvou převedlo kostel na náš spolek. Změna byla řádně zanesena i na katastru nemovitostí