V měsíci červenci 2017 jsme zahájili  realizaci venkovního osětlení kostela,

 podle návrhu světově uznávaného světelného architekta

p. Reinharda G e r m e r a

Podle jeho plánů byla osvětlena Braniborská brána v Berlíně.

p. Germer projekt našemu spolku daroval a je současně naším členem.

Celá stavba by měla být dokončena ještě v roce  2017.